Parkinsonův zákon

Parkinsonův zákon, nebo spíš zákony byly poprvé vydán v roce 1957. Jejich autorem je anglický profesor Cyril Northcote Parkinson.

Čtyři nejpovedenější zákony praví:

Práce roste úměrně s časem, který je na ni možno vynaložit; to, co je třeba udělat, nabývá na důležitosti a komplikovanosti v přímé proporci k vyhrazenému času.

V překladu to znamená, že pokud na něco dostanete týden, budete to dělat týden. Pokud na to dostanete měsíc, budete to dělat přesně měsíc. Dalo by se to popsat, něco jako rozpínavost práce. Navíc čím více času něčemu věnujete, stává se to komplikovanějším a mnohdy také nepoužitelným.

Výdaje rostou úměrně k příjmům.

Rozrůstání plodí složitost a složitost plodí zánik.

Otázce, kterou je třeba rozhodnout, se věnuje tím víc času, čím menší je její význam.