Jak správně přepsat ojeté auto

Popíšu jak to probíhalo u mě. Kupoval jsem ojeté auto přímo od majitele. Platil jsem hotově bez úvěru. Auto má platnou technickou prohlídku a emise do roku 2015.

 1. uzavřeli jsme s majitelem kupní smlouvu, kde byl uveden VIN kód auta
 2. poslal jsme mu peníze na účet
 3. původní majitel odhlásil auto na spádovém dopravním inspektorátu (Praha)
 4. prostřihli mu tam malý TP
 5. do velkého TP mě jménem uvedl jako budoucího nového majitele (ušetří se tím plná moc v budoucnu)
 6. na VIN jsem si uzavřel s pojišťovnou povinné ručení
 7. původní majitel si teď už mohl své povinné ručení zrušit

S prostřiženým malým TP je možné jezdit bez úhony 10 dní, pak už se jedná o přestupek. Ale nikdy nesmíte vyjet na cestu s nepojištěným autem - proto povinné ručení. Je to dokonce tak přísné, že na smlouvě o povinném ručení je uvedena i hodina uzavření. Zelenou kartu tedy musíte mít v ruce už při převzetí auta od původního majitele. Rovněž auto nesmí na silnici pokud nemá platnou STK. To si jej pak musíte nechat odtáhnout rovnou na stanici STK a pokusit se ji obnovit. Pokud chcete s autem jezdit, musíte do 10 dní dokončit úplný přepis na sebe. Což provedete na svém spádovém dopravním inspektorátu. V mém případě to je Ostrava - podle trvalého bydliště. Jedná se tedy o přepis mezi dvěma kraji. Což znamená automaticky nutnost výměny registračních značek vozidla. Pokud se jedná pouze o přepis v rámci kraje, není výměna značek povinná. Záleží na novém majiteli, zda nové značky chce a připlatí si za ně. Pro dokončení přepisu budete potřebovat spoustu papírů: - občanku (doklad totožnosti)

Pro úspěšný přepis auta potřebujete tzv. protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla - ten získáte na jakékoliv stanici STK v ČR. K získání protokolu je nutné: - ukázat občanku

Celkově záležitost na 5 minut. Pracovník STK zkontroloval VIN, barvu vozidla, stav tachometru a číslo motoru. Stálo to kolem 200 Kč. Platnost protokolu je opět 10 dní. Po předložení všech náležitostí jsem na inspektorátu dostal nové ostravské značky a nový neprostřižený malý technický průkaz. Všechno byla záležitost cca na 10 minut. Stálo to na správních poplatcích 800 Kč. Kopii velkého technického průkazu jsem pak ještě poslal na pojišťovnu a ta mi obratem poslala novou zelenou kartu, kde je uvedena moje nová registrační značka. Ještě malý dodatek. Pokud je v autě na skle nalepená dálniční známka, zneplatní se výměnou značek. Dálniční známku si prý můžete nechat vyměnit na jakékoliv větší poště. Stačí k tomu původní známka a nový technický průkaz. Ještě jsem to nestihl udělat, takže přesně nevím. Petr Novák: Dovoluji si doplnit, že podle odkazované stránky České pošty se při výměně značky dálniční známka nemění a zůstává platná, specificky to zmiňuje bod 2.13 jejich metodického pokynu. ( Možná to změnili, podle hlaviček ta stránka byla aktualizovaná 27. května letošního roku.)

Popis výměny dálniční známky najdete na stránkách České Pošty.

Jak spočítat počet řádků kódu?

V mém příkladu počítám počet řádků PHP kódu:

grep -v '^ *$' `find . -iname "*.php"` | wc -l

Pro zajímavost takový Wordpress má více jak 250 000 řádků PHP.

Jak okopírovat adresář s celým obsahem v PHP

Složitých a ošklivých funkcí pro kopírování adresářů a podadresářů vč. jejich obsahu jsem viděl několik. Tahle celkem běžná úloha jde vyřešit i jednoduše pomocí PHP iterátoru:

$source = "/foo/bar/dir";
$dest= "/dest/dir";

foreach (
 $iterator = new RecursiveIteratorIterator(
 new RecursiveDirectoryIterator($source, RecursiveDirectoryIterator::SKIP_DOTS),
 RecursiveIteratorIterator::SELF_FIRST) as $item
) {
 if ($item->isDir()) {
  mkdir($dest . DIRECTORY_SEPARATOR . $iterator->getSubPathName());
 } else {
  copy($item, $dest . DIRECTORY_SEPARATOR . $iterator->getSubPathName());
 }
}

Výpočet hash objektu v PHP

Funkce spl_object_hash() má jednu nevýhodu, její výsledek se v čase mění. Pokud objekt naplníte stejnými hodnotami, dostanete při dvou requestech dva různé výsledky. Což nemusí být vždy žádoucí. Někdy potřebujete objekt identifikovat na základě jeho vnitřních hodnot pomocí neměnného řetězce. Takový hash můžete snadno získat například takto:

class Foo {
 private $p;
 public function setProperty($p) {
 $this->p = $p;
 }
 // vypocita hash objektu na zaklade hodnot jeho propert
 public function __toString() {
 return md5(http_build_query(get_object_vars($this)));
 }
}

Pro vypsání/získání hash pak stačí:

$bar = new Foo();
$bar->setProperty('25');
echo $bar;
$hash = (string) $bar;