Snadné vložené YouTube videa pomocí PHP

Následující PHP kód zamění jakýkoliv odkazu na YouTube video za vložený přehrávač. Prostřednictvím jediného regulárního výrazu se dokáží automaticky nahradit celkem čtyři různé formáty URL adresy za embed video přehrávač.

function youtube($string)
{
 return preg_replace(
  '#(http://(www.)?youtube.com)?/(v/|watch\?v\=)([-|~_0-9A-Za-z]+)&?.*?#i',
  '<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/$4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>',
  $string
 );
}

echo youtube('http://www.youtube.com/watch?v=VWsjWCt1PsQ');
echo youtube('http://youtube.com/watch?v=VWsjWCt1PsQ');
echo youtube('http://youtube.com/v/VWsjWCt1PsQ');
echo youtube('http://www.youtube.com/v/VWsjWCt1PsQ');

#PHP#YouTube#2011

Zvýraznění právě hledaných slov ve Wordpress

Několik následujících řádků kódu obalí všechna právě vyhledávaná klíčová slova do značky STRONG (class search-keyword). Kód je možné vložit do function.php ve Vašem template. Nebo jej můžete vložit rovnou do search.php někde těsně za volání funkce get_header(). Předpokladem samozřejmě je, že využíváte standardních vyhledávacích funkcí Wordpress.

function omSearchHeighlight($text) {
  $keys = explode(" ", get_search_query());
  $text = preg_replace('/('.implode('|', $keys) .')/iu', '<strong class="search-keyword">\0</strong>', $text);
  return $text;
}

add_filter('the_title','omSearchHeighlight');
add_filter('the_content','omSearchHeighlight');
add_filter('the_excerpt','omSearchHeighlight');

// nezapomeňte strong element nastylovat např.
// strong.search-keyword {background: #f3ff0f!important; color:#000!important;}

Výsledkem je malé, ale užitečné, vylepšení výsledků vyhledávání, které Vás navíc nestojí téměř žádnou námahu. Ještě malá poznámka na závěr: Kód nedbá na velikost písmen.

#CSS#PHP#Wordpress#2010

Význam barev

Všechny barvy ve vašem okolí na Vás nějak působí. Pokud navrhujete internetové stránky, je na to potřeba pamatovat dvojnásob. Barva dokáže návštěvníka oslovit a navodit ten správný pocit. Barvy se obecně dělí na barvy teplé, studené a neutrální

Teplé barvy jsou založené na odstínech žluté, hnědé, zeleno žluté a oranžové. Teplé barvy svoji podstatou vzrušují, mají tendenci upoutat pozornost. Na pomezí mezi teplou a studenou barvou je možné přiřadit odstíny zelené a fialové. Záleží jak moc obsahují červené nebo modré (RGB).

Studené barvy jsou založeny na odstínech modré, zelené, fialové, modro-zelené, modro-červené. Tyto barvy mají tendenci uklidňovat, tišit. Na rozdíl od teplých barev, se dají barvy studené celkem úspěšně aplikovat na velké plochy.

Mezi neutrální barvy patří bílá, šedá a černá. Pak celá řada barev, které obsahují velké množství šedé (barvy tmavé). Neutrální barvy dokáží zvýšit atraktivitu teplých barev. Velké množství barev je znepokojující (vezměte si např. kolotoče).

Pro webové stránky je lepší použít nižší množství barev (ideálně 3-4). Barvy jsou často a právem spojovány s konkrétními vlastnostmi (Psychologie barev):

 • Červená: síla, zastavit, chyba, upozornění, láska, pálí, vášeň, cílevědomost, krev
 • Růžová: roztomilé, naivní, dětské, sladké, něha
 • Oranžová: hřejivá, podzimní, kreativita, radost, moudrost, extravagance, energie
 • Žlutá: teplo, štěstí, slunce, fascinace, povzbuzení
 • Černá: temnota, smutek, zloba, noc, smrt, rafinovanost, elegance
 • Šedá: trudomyslnost, nevýraznost, neutralita
 • Bílá: čistota, nevinnost, zima, dokonalost, zvětšuje prostor, chladí
 • Hnědá: podzim, hlína, špína, země, příroda, zdravý rozum
 • Zelená: peníze, závist, příroda, ekologie, náklonnost, soucit, klid, jaro
 • Modrá: pokoj, klid, stabilita, voda, nebe, stálost, jednota, důvěra
 • Fialová: luxus, mystika, pokora, inspirace, šlechta

Modrá se tak logicky stává nejoblíbenější barvou firem (důvěra, klid, stabilita). Různé barvy se hodí k různým účelům. Například bílá je skvělá na pozadí, černá se zase používá pro text. Modrá dokáže dodat hloubku, červená dokáže upozornit atd. Všechno tohle mějte v hlavě (nebo na blogu :-)) pokud začínáte navrhovat web, komponujete mapu, připravujete reklamní letáky nebo se chystáte vymalovat byt.

#webdesign#2009

Parkinsonův zákon

Parkinsonův zákon, nebo spíš zákony byly poprvé vydán v roce 1957. Jejich autorem je anglický profesor Cyril Northcote Parkinson. Tři nejpovedenější zákony praví:

Práce roste úměrně s časem, který je na ni možno vynaložit; to, co je třeba udělat, nabývá na důležitosti a komplikovanosti v přímé proporci k vyhrazenému času.

Výdaje rostou úměrně k příjmům.

Rozrůstání plodí složitost a složitost plodí zánik.

Otázce, kterou je třeba rozhodnout, se věnuje tím víc času, čím menší je její význam.

Nejvíce se mi samozřejmě líbí zákon první. V překladu to znamená, že pokud na něco dostanete týden, budete to dělat týden. Pokud na to dostanete měsíc, budete to dělat přesně měsíc.

Dalo by se to popsat, něco jako rozpínavost práce. Navíc čím více času něčemu věnujete, stává se to komplikovanějším a mnohdy také nepoužitelným.

#lifehack#2008

Tik v oku

Projevuje se jemným, ale častým a intenzivním, škubáním ve víčku oka. Způsobuje ho nejčastěji přepracování, nevyspání, nepřiměřený stres (nervy) nebo konzumace lehkých drog. Já k tomu přidávám, nevhodný monitor, nevhodné osvětlení, vnější rušivé elementy (hluk atd.) a častá práce u počítače. Trvání tohoto problému je různé, odhadem je to od 2 do 8 týdnů. Jak s tím bojovat:

 • Vysadit - zbavit se stresu (můžete zkusit třebas meditovat)
 • Pořádně se vyspat
 • Cvičit oči
 • Odstranit veškeré rušivé elementy
 • A hlavně nasadit vitamíny

Nejlepším vitamínem je B12 - k dostání v lékárně v podobě B-Komplex (Forte). Můžete konzumovat od 1 do 3 tablet denně. Výhodou B-komplex je to že neobsahuje jen B12 ale celou skupinu vitamínů B. Vitamín B12 také najdete v rybím tuku a nebo pivovarnických kvasnicích. Dalším vitamínem, který pomáhá je magnézium (hořčík). Pozor ať se nepředávkujete, působí to totiž i na srdce. Můžete si jej koupit v lékárně, ale mnohdy stačí i vhodná minerálka nebo banány. Když nic z toho nepomůže, bude asi lepší zajít za doktorem. Většinou to ale zmizí stejně rychle jak to příjde. Máte osobní zkušenost s tímto problémem?.

#lifehack#2008

Schůze, porady, meetingy a briefing

Začal bych tím, co to vlastně schůze, porada, meeting nebo briefing je. Někteří je definují takto: nedobrovolná setkání nevhodných lidí, za účelem dohody o něčem, co není potřeba řešit. Četl jsem, že člověk stráví za svou pracovní kariéru na poradách něco kolem 6000 hodin, slouží obvykle pro výměnu informací v rámci organizace (firmy či podniku).

Všichni to určitě znáte, ráno přijdete do práce a kolega Vám povídá: Dneska je porada, nezapomeň na to! Doslova vidím, jak Vás tahle informace potěšila.

Faktem je, že 99 procent z nás porady nebo schůze nenávidí. Dalším faktem je, že ono zbývající 1 procento většinou vede organizaci :-). S poradami se to má takto:

Jsou příliš drahé

 • Představte si, že každý účastník stojí firmu 150 Kč za hodinu - hodinové setkání 10 lidí Vás bude stát 1500 Kč. Je dobré si uvědomit, že někteří výše postavení pracovníci samozřejmě berou více. Možná ten vyšší plat souvisí s tím, že musí na více porad :-).

Jsou obvykle delší, než je potřeba

 • Troufnu si říct, že 80 % času stráveného na poradě se řeší věci, které se Vás netýkají nebo Vám nejsou nijak přínosné. Zbývajících 20 procent, to je

12 minut z hodiny, se řeší otázky, které skutečně stojí za to, aby se sešlo například oněch 10 lidí a společně je řešili.

Setkávání se pro setkávání

 • Některé porady slouží pouze pro utužení sociálních vazeb v rámci organizace. Je důležité si uvědomit, že cílem porady není samotné setkání. Každá porada by měla mít topic - tedy hlavní téma, které by se mnělo probírat.

Jsou neupřímné

 • Na poradách je obvykle těžší říct svůj názor. Většina lidí mlčí, prostě si to odsedí a to podstatné probere na after party (viz níže). S neupřímností je spojena formálnost porady. Mnohem přínosnější je tzv. reverzní porada - manažer (šéf) poslouchá, osatní mluví. Porada tak už není věcí manažera, ale odpovídají za ní všichni účastníci.

After party po poradě

 • Odborně se to tuším nazývá after meeting syndrom (AMS). To je doba, kterou účastníci porady stráví sdělováním si dojmů z porady. Samozřejmě často probírají také přínosy porady a to jak je to tam nebavilo.

Porady vedou k dalším poradám

 • Obvykle po tom, co porada skončí, je naplánována nějaká další. Často má jedna schůze na svědomí celou řadu dalších setkání, porad a podobně. Někde se musí přeci probrat výsledky té první porady!

Proč se radit?

 • Proč se vlastně pořádají? Těžko říct, ale tím pravým důvodem by mělo být to, že něco nefunguje tak jak má a nikdo neví, co má dělat! Něco je špatně a věci se musí napravit. Je potřeba rozhodnutí managementu.

Na závěr ve zkratce několik zásad:

 • Aby bylo setkávání efektivní, musí být všichni účastníci připraveni
 • Vždy mluví jen jeden přesně stanovenou dobu (2 minuty maximálně)
 • Návrhy, které nejsou k tématu se zapíší - budou se řešit později
 • Nikdo nechodí pozdě, netelefonuje, neodchází během jednání
 • Věci se řeší jedna po druhé - ne najednou

#lifehack#2008

Jste hromádkář

Během svého života jsem pochopil jednu věc, že lidé se dělí na hromádkáře a nehromádkáře. Typický hromádkář se vyznačuje tím, že štosuje věci do různě vysokých nevzhledných hromádek.

Nejčastěji jsou to například:

 • knihy, skripta
 • cédéčka, dévedéčka
 • papíry různé důležitosti
 • noviny, reklamní letáky nebo časopisy

Tyto nevzhledné hromádky poté hromádkáři umísťují náhodně do prostoru. Je lhostejno zda se jedná o kancelář nebo o domácnost. Každý hromádkář mi dá jistě za pravdu, že jeho nejoblíbenějším místem je v obou případech pracovní stůl. Těžké případy hromádkářství pak umísťují své hromady dokonce na podlahu!

Zvláště těžkými formami hromádkářství trpí většina příslušníků IT komunity. Ti zpravidla vrší cokoliv kamkoliv. Oblíbeným materiálem k tvorbě hromádek bývá také oblečení. Hromádky tohoto typu jsou nejčastěji umísťovány na postel, židle nebo křesla. Specifikem některých hromádkářů je to, že nedodržují druhovou skladbu hromádek.

Prostě vytváří nehomogenní směsici všeho možného. Většina hromádkářů se však snaží dodržovat alespoň minimální pravidla. Lehkou formou hromádkářství je tzv. skryté hromádkářství - postižení se snaží své hroádky skrýt před svým okolím do skříní, pod postele nebo kamkoliv jinak, kde není vidět. Několik rad jak s tím bojovat - snažte se veškeré rovné povrchy udržovat čisté (bez hromádek)

 • hromádky odstraňujte postupně a hlavně průběžně
 • vyhlaste STOP stav - tzn. od teď žádná další hromádka
 • pořiďte si skartovačku, pořadače, přihrádky, šanony a podobně
 • kupte si knihovnu, stojan na CD
 • naplánujte si de-hromádkující den alespoň jednou za týden

Uvědomte si, že cokoliv vyhodíte- nikdy už to nebudete muset uklízet

 • už se to nevrátí, je prostě pryč
 • nikdy už to nebude součástí žádné hromádky
 • uvólní se Vám místo

Není to skvělý pocit!!!

#lifehack#2008

Jak (ne)napsat diplomku

brzo ráno

 1. Posaďte se do svého velkého pohodlného křesla
 2. Než vaše PC naběhne, zkontrolujte, zda máte u křesla dobře nastaven režim houpání
 3. Po zapnutí se přihlaste na ICQ (Skype, Jabber, MSN, ...) že máte nastaven stav Nerušit případně Nedostupný - to bezpečně každého odradí od toho, aby Vám psal
 4. Zkontrolujte email
 5. Otevřete si dokument s textem své diplomky

dopoledne

 1. Jděte si uvařit čaj - bude Vám to lépe myslet, když se čas od času napijete
 2. Po návratu do pokoje se opět usaďte do svého pohodlného křesla
 3. Spusťte internetový prohlížeč, protože jistě budete potřebovat něco najít na internetu
 4. Když už jej máte spuštěn, podívejte se, jestli je něco nového na YouTube, Novinách nebo v Bulváru - nechcete přeci ztratit kontakt se světem
 5. Nezapomeňte si zajít na záchod (zadržování tekutin není zdravé)
 6. Zkontrolujte email a mobil jestli Vás někdo nehledal

těsně před polednem

 1. Přečtěte si zadání a ubezpečte se, že mu skutečně rozumíte
 2. Proberte se spolužáky po ICQ co budou dělat, až tady skončí (myšleno na škole)
 3. Pusťte si nějakou příjemnou hudbu, protože při té se vždy dobře pracuje
 4. Když už jste u té hudby, stáhněte si něco nového, rychlého a dynamického, aby se Vám dobře psalo
 5. A víte co, pusťte si tu novou hudbu, co ještě není tak nechutně ohraná
 6. Zkontrolujte email
 7. Neopomeňte si zajít na záchod (zadržování tekutin není zdravé)

zhruba kolem poledne

 1. Zavolejte svému kamarádovi na Skype jestli už začal psát a kolik toho má
 2. Skočte si do bufetu nebo obchodu pro něco dobrého, to Vám pomůže - když už budete v tom obchodě, kupte si nějaký časopis
 3. Přečtěte si ty nejzajímavější články v časopisu
 4. Zkontrolujte email a mobil - někdo by Vás mohl potřebovat
 5. Nezapomeňte si zajít na záchod (zadržování tekutin není zdravé)

odpoledne

 1. Jděte si opět uvařit čaj - protože pitný režim se musí dodržovat
 2. A když už jste u toho, udělejte si něco na jídlo, s plným žaludkem to jde vždy lépe
 3. K jídlu si pusťte nějaký seriál - je to dobré na odreagování, uvolní to stres ze psaní diplomky
 4. Po jídle budete asi trošku utahaní - zahrajte si nějakou hru, to Vás probudí a povzbudí do dalšího psaní
 5. Pohrajte si se svým psem, kočkou (nebo jiným živočichem) opět to velmi dobře uvolňuje stres
 6. Přemýšlejte o tom, zda byste neměli rozesílat svůj životopis firmám - je dobré být připraven

v podvečer

 1. Podívejte se na večerní zprávy - musíte si dát přestávku od toho sezení u počítače
 2. Napište SMS některému ze spolužáků, který nemá internet, že celý den pilně píšete diplomku - potěší ho to
 3. Podívejte se z okna na krásný západ slunce, pomůže Vám to utříbit myšlenky
 4. Sedněte si opět k počítači do svého pohodlného křesla
 5. Pusťte si nějakou pomalejší pohodovou hudbu - přeci jen je večer
 6. Zkontrolujte email

noc

 1. Proberte s lidma co jsou ještě online svůj celý den - nezapomeňte se zmínit o tom, že celý den děláte na diplomce
 2. Pravděpodobně se Vám už začínají trošku klížit oči - není divu, byl to náročný den
 3. Uložte dokument své diplomky
 4. Vytvořte si záložní kopii dokumentu - bylo by hrozné přijít o celodenní práci
 5. Uleháte do postele spokojení se svou celodenní prací (malá ručička blíží číslu 2)

Věřte mi, že místo psaní tohoto článku jsem taky měl dělat něco jiného :-). Budiž to poučením také pro mě.

#lifehack#2007