Snadné vložené YouTube videa pomocí PHP

Následující PHP kód zamění jakýkoliv odkazu na YouTube video za vložený přehrávač. Prostřednictvím jediného regulárního výrazu se dokáží automaticky nahradit celkem čtyři různé formáty URL adresy za embed video přehrávač.

function youtube($string)
{
  return preg_replace(
    '#(http://(www.)?youtube.com)?/(v/|watch\?v\=)([-|~_0-9A-Za-z]+)&?.*?#i',
    '<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/$4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>',
    $string
  );
}

echo youtube('http://www.youtube.com/watch?v=VWsjWCt1PsQ');
echo youtube('http://youtube.com/watch?v=VWsjWCt1PsQ');
echo youtube('http://youtube.com/v/VWsjWCt1PsQ');
echo youtube('http://www.youtube.com/v/VWsjWCt1PsQ');

#PHP#YouTube#2011

rawedit