Hash tags pro Wordpress

Napsal jsem velmi jednoduchý plugin, který přidává do Wordpress podporu pro hash tagy:

<?php
/*
Plugin Name: Hashs
Description: Twitter like hash for Wordpress
Version: 1.0
Author: Roman Ozana <roman@ozana.cz>
Author URI: https://ozana.cz/
*/
class Hashs {

 const PATTERN = '/\B#([^\s\W#]+)/i';

 /**
  * @param string $content
  * @return string mixed
  */
 public static function processContent($content) {
  return preg_replace(Hashs::PATTERN, '<a href="' . get_home_url(null, '/tag/$1') . '" class="tag">#$1</a> ', $content);
 }

 /**
  * Auto hash tags
  *
  * @param $post_id
  * @return bool
  */
 public static function addAutoTags($post_id) {
  $post = get_post($post_id);
  preg_match_all(Hashs::PATTERN, $post->post_content, $matches);
  if (!isset($matches[1])) return;
  wp_set_object_terms($post_id, $matches[1], 'post_tag', false); // replace
 }
}

add_filter('the_content', array('Hashs', 'processContent'), 1);
add_action('save_post', array('Hashs', 'addAutoTags'));

Povšimněte si zejména řádku wp_set_object_terms($post_id, $matches[1], 'post_tag', false); ten totiž ukládá nalezené tagy k postu. Pokud je poslední hodnota true, provede append (přidání ke stávajícím tagům). Pokud je false, provede nahrazení všech tagů u postu nalezenými hashtagy.

#PHP#Wordpress#2012

rawedit