WYSIWYG pro popis uživatele ve Wordpress

Následující kratičký kód zobrazí WYSIWYG editor u popisu autora u uživatelského profilu: Kód stačí přidat do function.php ve vašem template:

class CustomUserProfile {

private $tinymceOptions = array(
 'teeny' => true,
 'quicktags' => false,
 'media_buttons' => false, 'textarea_rows' => 8,
 'wpautop' => false,
 'tinymce' => array(
  'theme_advanced_buttons1' => 'p, bold, italic, ul, |,link,unlink,code',
  'theme_advanced_buttons2' => '',
  'theme_advanced_buttons3' => '',
  'theme_advanced_buttons4' => '',
 ),
);

public function __construct() {
 add_action('show_user_profile', array($this, 'initDescriptionWysywig'));
 add_action('edit_user_profile', array($this, 'initDescriptionWysywig'));
}

public function initDescriptionWysywig($options) {
 if ( ! class_exists('_WP_Editors' ) )
  require_once( ABSPATH . WPINC . '/class-wp-editor.php' );

 $options = _WP_Editors::parse_settings('description', $this->tinymceOptions);
 _WP_Editors::editor_settings('description', $options);
 wp_print_styles('editor-buttons');
}

}
new CustomUserProfile();

#PHP#Wordpress#WYSIWYG#2012

rawedit