Snadné připojení k FTP pomocí PHP

Mám v oblibě zkrácený zápis připojení k FTP. PHP tento způsob zápisu připojení bohužel nepodporuje. Proto jsem napsal jednoduchou funkci, která patřičně rozebere zaslanou adresu, vytvoří nové připojení, přihlásí uživatele a změní cestu.

/**
 * Vraci ID FTP pripojeni na zaklade zadane URL
 * ftp://username:password@sld.domain.tld:21/path1/path2/
 */
function getFtpConnection($uri)
{  
  preg_match("/(?P<protocol>ftps?:\/\/)(?P<username>.*?):(?P<password>.*?)@(?P<url>.*?):?(?P<port>[1-9]+)?(?<dir>\/.*)/i", $uri, $match);
  $conn = ftp_connect($match['url'], empty($match['port']) ? 21 : (int)$match['port']) or die("Couldn't connect to " . $match['url']);
  if (ftp_login($conn, $match['username'], $match['password'])) {
    ftp_chdir($conn, $match['dir']);
    return $conn;
  }

  return null;
}

Výstupem funkce je samozřejmě ID připojení, se kterým pak můžete normálně pracovat dál. Funkci najdete také zde: https://gist.github.com/998091

#PHP